Yaxiong Wang

Yaxiong Wang
  • Shuyu Yang, Yinan Zhou, Zhedong Zheng, Yaxiong Wang, Yujiao Wu, Li Zhu, "Towards Unified Text-based Person Retrieval: A Large-scale Multi-Attribute and Language Search Benchmark." ACM MM, 2023.[Link]