Tingyu Wang

Tingyu Wang

AP @ Hangzhou Dianzi University

  • Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Yaoqi Sun, Chenggang Yan, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "Multiple-environment Self-adaptive Network for Aerial-view Geo-localization." Pattern Recognition, 2024.[Link]
  • Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Yaoqi Sun, Bolun Zheng, Yi Yang, "Each part matters: Local patterns facilitate cross-view geo-localization." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2021.[Link]