Junyang Lin

  • Shuai Bai, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Junyang Lin, Zhu Zhang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Yi Yang, "Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval." CVPR Workshop of AI City Challenge on Natural Language-Based Vehicle Retrieval (the 1st Place of Track 5), 2021.[Link]