Juncheng Li

  • Wei Ji, Renjie Liang, Zhedong Zheng, Wenqiao Zhang, Shengyu Zhang, Juncheng Li, Mengze Li, Tat-Seng Chua, "Are Binary Annotations Sufficient? Video Moment Retrieval via Hierarchical Uncertainty-based Active Learning." CVPR, 2023.[Link]