Chenggang Yan

Chenggang Yan
  • Zhikun Huang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Hongtao Xie, Yaoqi Sun, Jianzhong Wang, Jiyong Zhang, "Real-World Automatic Makeup via Identity Preservation Makeup Net." IJCAI, 2020.[Link]
  • Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Yaoqi Sun, Chenggang Yan, Yi Yang, Tat-Seng Chua, "Multiple-environment Self-adaptive Network for Aerial-view Geo-localization." Pattern Recognition, 2024.[Link]
  • Tingyu Wang, Zhedong Zheng, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Yaoqi Sun, Bolun Zheng, Yi Yang, "Each part matters: Local patterns facilitate cross-view geo-localization." IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2021.[Link]
  • Yutian Lin, Liang Zheng, Zhedong Zheng, Yu Wu, Zhilan Hu, Chenggang Yan, Yi Yang, "Improving person re-identification by attribute and identity learning." Pattern Recognition, 2019.[Link]